Jagiellonian University Repository

Zmiany polskiej obyczajowości i codziennego życia Polaków : polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Maroli Bieńko i Beaty Łaciak

pcg.skipToMenu

Zmiany polskiej obyczajowości i codziennego życia Polaków : polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Maroli Bieńko i Beaty Łaciak

Show full item record

dc.contributor.author Bogunia-Borowska, Małgorzata [SAP11017925] pl
dc.date.accessioned 2018-01-11T10:53:16Z
dc.date.available 2018-01-11T10:53:16Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1895-6890 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48496
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zmiany polskiej obyczajowości i codziennego życia Polaków : polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Maroli Bieńko i Beaty Łaciak pl
dc.title.alternative Changes in Polish morality and everyday life among Poles : Polish society in research studies by Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko and Beata Łaciak pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-180 pl
dc.description.additional Dotyczy: Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak, Obyczajowość polska początku XXI wieku: przemiany, nowe trendy, zróżnicowania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2015, ss. 406 pl
dc.identifier.weblink http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/23/SOCIETAS_1(23)2017_Zmiany-polskiej-obyczajowosci-i-codziennego-zycia-Polakow.pdf pl
dc.subject.pl obyczaje pl
dc.subject.pl życie codzienne pl
dc.subject.pl zmiana obyczajowości w polskim społeczeństwie pl
dc.subject.en social customs pl
dc.subject.en everyday life pl
dc.subject.en customs changes in Polish society pl
dc.description.number 1 (23) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Societas / Communitas pl
dc.title.volume Prywatne oraz publiczne obszary wychowania i edukacji seksualnej : między teorią a praktyką pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska