Jagiellonian University Repository

Zmiany polskiej obyczajowości i codziennego życia Polaków : polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Maroli Bieńko i Beaty Łaciak

pcg.skipToMenu

Zmiany polskiej obyczajowości i codziennego życia Polaków : polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Maroli Bieńko i Beaty Łaciak

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska