Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu sposobu opisu natury ludzkiej : strategie ironii we wczesnych utworach Akutagawy Ryūnosuke

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu sposobu opisu natury ludzkiej : strategie ironii we wczesnych utworach Akutagawy Ryūnosuke

Show full item record

dc.contributor.author Sonnenberg, Katarzyna [SAP13007609] pl
dc.date.accessioned 2018-01-11T09:49:01Z
dc.date.available 2018-01-11T09:49:01Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1899-315X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48473
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title W poszukiwaniu sposobu opisu natury ludzkiej : strategie ironii we wczesnych utworach Akutagawy Ryūnosuke pl
dc.title.alternative How to describe human nature? : strategies of irony in Akutagawa Ryūnosuke’s early short-stories pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29-30 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest poświęcony przejawom ironii w trzech opowiadaniach Akutagawy Ryūnosuke: Hana (Nos), Imogayu (Kleik z batatów) i Hankachi (Chusteczka), które ukazały się w 1916 roku i pozwoliły autorowi zaistnieć w świecie literatów. Skupienie się na stosowanych przez pisarza strategiach ironii w utworach, w których z różnych perspektyw ukazywany jest ludzki egoizm i łatwość powierzchownej oceny innych, a które inspirowane są zarówno literaturą klasyczną, jak i współczesnością, pozwala dostrzec tematy i techniki powracające także w późniejszych dziełach Akutagawy o charakterze autobiograficznym. pl
dc.abstract.en The article focuses on the manifestations of irony in Akutagawa Ryūnosuke’s three ear- ly short-stories: Hana (Nose), Imogayu (Yam Gruel) and Hankachi (Handkerchief), which all appeared in 1916, assuring their author a solid place among the literati of the time. In the narratives Akutagawa – inspired by both classical literature and contemporary social phenomena – approaches from different perspectives the problem of human egoism and overwhelming tendency to pass superficial judgments on others. The analysis of the strategies of irony employed by Akutagawa leads to highlighting the themes and techniques recurrent also in his later autobiographical writings. pl
dc.subject.pl Akutagawa Ryūnosuke pl
dc.subject.pl ironia pl
dc.subject.pl Hana pl
dc.subject.pl Imogayu pl
dc.subject.pl Hankachi pl
dc.subject.en Akutagawa Ryūnosuke pl
dc.subject.en irony pl
dc.subject.en Hana pl
dc.subject.en Imogayu pl
dc.subject.en Hankachi pl
dc.description.number 4 (24) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/LC.2017.059 pl
dc.title.journal Litteraria Copernicana pl
dc.title.volume Akutagawa pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Sonnenberg, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa