Jagiellonian University Repository

Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim

pcg.skipToMenu

Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim

Show full item record

dc.contributor.author Bielawski, Krzysztof [SAP11116094] pl
dc.date.accessioned 2015-04-13T09:23:37Z
dc.date.available 2015-04-13T09:23:37Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4836
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim pl
dc.title.alternative Theatrical and civic metamorphoses in Ancient Greece in a Dionysian context pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 143–147 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy metamorficznej natury Dionizosa jako patrona teatru. Autor przedstawia dwie główne linie interpretacyjne dominujące w dyskusjach na temat rytualnych teorii genezy teatru i jej związków z kultem Dionizosa: nazywa je na potrzeby tekstu „misteryjną” (na polskim gruncie reprezentowaną przez Jana Kotta) i „rzymską” (reprezentowaną przez Mirosława Kocura). Bielawski kładzie nacisk na metamorficzny aspekt boga; odnosi do teorii aktów performatywnych, wskazując nie tylko na symboliczny, ale i sprawczy charakter powodowanej przez Dionizosa zmiany – zarówno w kwestiach struktury społecznej, organizacji przestrzeni i czasu, jak i przemiany scenicznej. pl
dc.abstract.en The article concerns the metamorphic nature of Dionysus as the patron of the theater. The author presents the two main lines of interpretation that dominate discussions on the subject of the ritual theories of the genesis of theater and its links with the cult of Dionysus: for the purposes of this text he calls them "mystery" (represented in Poland by Jan Kott) and "Roman" (represented by Mirosław Kocur). Bielawski emphasizes the metamorphic aspect of the god; he refers to theories of performative acts, indicating not only the symbolic, but also the causative nature of the changes brought about by Dionysus – in terms of social structure, organization of space and time, and stage transformations. pl
dc.subject.en essay pl
dc.subject.en Dionysus pl
dc.subject.en metamorphic nature pl
dc.subject.en ritual theories of the genesis of theater pl
dc.subject.en cult Of Dionysus pl
dc.subject.en Jan Kott pl
dc.subject.en mystery pl
dc.subject.en Mirosław Kocur pl
dc.subject.en Roman pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en performative acts pl
dc.description.number 120 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)