Jagiellonian University Repository

Radical atoms - algorytmizacja natury : Ars Electronica 2016

Radical atoms - algorytmizacja natury : Ars Electronica 2016

Show full item record

dc.contributor.author Sidey Myoo [SAP11014298] pl
dc.date.accessioned 2018-01-09T12:14:20Z
dc.date.available 2018-01-09T12:14:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48292
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Radical atoms - algorytmizacja natury : Ars Electronica 2016 pl
dc.title.alternative Radical atoms - algorithmization of nature : Ars Electronica 2016 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-9] pl
dc.description.additional Sprawozdanie z festiwalu "Festiwal Sztuki, Nauki i Społeczeństwa - Ars Electronica", dn. 8-16 wrzesień 2016 r., Linz. Autor Michał Ostrowicki pub. art. pod pseudonimem Sidey Myoo pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/6139 pl
dc.description.number 31 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa