Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Umowy licencyjne i inne umowy transferu technologii ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
du Vall, Michał
Traple Elżbieta
Podrecki Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
du Vall, Michał
Traple Elżbieta
Podrecki Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
du Vall, Michał
Traple Elżbieta
Podrecki Paweł