Jagiellonian University Repository

Ta kartka... : słowo wstępne

Ta kartka... : słowo wstępne

Show full item record

dc.contributor.author Antoniuk, Mateusz [SAP13000107] pl
dc.date.accessioned 2018-01-05T15:41:30Z
dc.date.available 2018-01-05T15:41:30Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48156
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ta kartka... : słowo wstępne pl
dc.title.alternative This sheet... : the introduction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-5 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/resources/additional/Wst%C4%99p_.pdf pl
dc.subject.pl materialność tekstu pl
dc.subject.pl poezja Juliusza Słowackiego pl
dc.subject.en materiality of the text pl
dc.subject.en Juliusz Slowacki's poetry pl
dc.description.number 1 (31) pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.title.volume Ta kartka... Materialność tekstu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa