Jagiellonian University Repository

"Hinc habitat regina Voluptas" : Księga III "Zodiaku życia" (1536 r.) Marcella Palingenia Stellata (Palingeniusza) w świetle źródeł literackich

pcg.skipToMenu

"Hinc habitat regina Voluptas" : Księga III "Zodiaku życia" (1536 r.) Marcella Palingenia Stellata (Palingeniusza) w świetle źródeł literackich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0