Jagiellonian University Repository

Hans Joas : koncepcje wojny i przemocy

pcg.skipToMenu

Hans Joas : koncepcje wojny i przemocy

Show full item record

dc.contributor.author Krawczyk, Bartłomiej [USOS125940] pl
dc.date.accessioned 2018-01-05T14:42:00Z
dc.date.available 2018-01-05T14:42:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48138
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Hans Joas : koncepcje wojny i przemocy pl
dc.title.alternative Hans Joas : ideas of war and violence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 176-188 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-2/art/10244/ pl
dc.abstract.pl Autor przedstawia koncepcje wojny, przemocy i pokoju niemieckiego socjologa Hansa Joasa. Ukazuje punkt widzenia Joasa na pojawiające się od XVIII wieku koncepcje utrzymania długotrwałego pokoju oraz przedstawia propozycję badacza dotyczącą uważnej analizy mitologii przemocy. Przedmiotem opisu jest także teoria Joasa dotycząca powstawania wartości na gruncie przemocy, pochodzenia praw człowieka oraz użycia opowieści jako sposobu na wyjście z traumy. pl
dc.abstract.en The author presents the ideas of war, violence and peace as formulated by the German sociologist Hans Joas. He shows Joas’s point of view on ideas of how to maintain a long-term peace which appeared since the 18th century, and presents the scholar’s proposal concerning the close analysis of the mythology of violence. The article also describes Joas’s theory of the emergence of values in the context of violence, the origins of human rights and the use of the narrative as a way of overcoming trauma. pl
dc.subject.pl wojna pl
dc.subject.pl socjologia pl
dc.subject.pl Hans Joas pl
dc.subject.pl przemoc pl
dc.subject.pl pokój pl
dc.subject.pl prawa człowieka pl
dc.subject.pl Alfred Döblin pl
dc.subject.pl trauma pl
dc.subject.en war pl
dc.subject.en sociology pl
dc.subject.en Hans Joas pl
dc.subject.en violence pl
dc.subject.en peace pl
dc.subject.en human rights pl
dc.subject.en Alfred Döblin pl
dc.subject.en trauma pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,88 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.17.011.7535 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Okropności wojny. Od Wittlina do Döblina pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa