Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Zastosowanie ośmiu zasad zarządzania jakością w ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Kamińska, Joanna
Kita Joanna
Żołędowska-Król, Beata
Radwan Jacek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Kamińska, Joanna
Kita Joanna
Żołędowska-Król, Beata
Radwan Jacek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Kamińska, Joanna
Kita Joanna
Żołędowska-Król, Beata
Radwan Jacek