Jagiellonian University Repository

Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016

pcg.skipToMenu

Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016

Show full item record

dc.contributor.author Fidelus-Orzechowska, Joanna [SAP14012143] pl
dc.contributor.author Gorczyca, Elżbieta [SAP11018237] pl
dc.contributor.author Krzemień, Kazimierz [SAP11007371] pl
dc.contributor.editor Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.editor Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T14:49:27Z
dc.date.available 2018-01-04T14:49:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-37-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48038
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016 pl
dc.title.alternative Tourist volume in Tatra National Park in the years 2000-2016 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pl
dc.description.physical 107-117 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 115-117 pl
dc.subject.pl ruch turystyczny pl
dc.subject.pl przestrzenny i czasowy rozkład ruchu turystycznego pl
dc.subject.pl TPN pl
dc.subject.en tourist volume pl
dc.subject.en spatial and temporal distribution of tourists pl
dc.subject.en Tatra National Park pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Człowiek i jego działania : spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl
dc.sourceinfo liczba autorów 39; liczba stron 395; liczba arkuszy wydawniczych 24,69; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa