Jagiellonian University Repository

Rejestrowanie praktyk pisarskich : problem genetyki i archiwizacji współczesnego dramatu (na przykładzie dramaturgii z obszaru Québec)

pcg.skipToMenu

Rejestrowanie praktyk pisarskich : problem genetyki i archiwizacji współczesnego dramatu (na przykładzie dramaturgii z obszaru Québec)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa