Jagiellonian University Repository

Konceptualizacje małżeństwa w Piśmie Świętym i polskich homiliach ślubnych : ujęcie kognitywne

pcg.skipToMenu

Konceptualizacje małżeństwa w Piśmie Świętym i polskich homiliach ślubnych : ujęcie kognitywne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa