Jagiellonian University Repository

Karol Homolacs : pojęcie formy organicznej w estetyce (dekoracji)

pcg.skipToMenu

Karol Homolacs : pojęcie formy organicznej w estetyce (dekoracji)

Show full item record

dc.contributor.author Szypenbejl-Tracz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T10:40:00Z
dc.date.available 2018-01-04T10:40:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48007
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Karol Homolacs : pojęcie formy organicznej w estetyce (dekoracji) pl
dc.title.alternative Karol Homolacs : concept of the organic form in the philosophy of design pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-61 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 61 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+hum+19_4_2017/58037c15-2f0d-4ee2-9dcc-2ff5695b35fb#page=49 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest zrekonstruowanie poglądów na temat pojęcia formy organicznej w estetyce dekoracji oraz jej zastosowania w ornamencie. Autor odwołuje się do wybranych teoretyków sztuki, którzy podjęli to zagadnienie, priorytetowo traktując myśl Karola Homolacsa. Zarówno Gottfried Semper, jak i Owen Jones czy Homolacs dostrzegają pewne kontrowersje w związku z kopiowaniem form naturalnych w sztuce dekoracyjnej. Homolacs bada szczegółowo problem kopiowania form naturalnych nie tylko w sztuce ornamentalnej, ale również w sztuce obrazowej. Ponadto konstruuje interesujący opis formy organicznej, odnajdując w niej analogie do formy artystycznej. Wszelka forma występująca w naturze oraz forma artystyczna jest według Homolcsa rezultatem działania na nią dwóch przeciwstawnych sił - różnicujących oraz krystalizujących. Konkluzja dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób uprawnione jest inspirowanie się tworami przyrody w twórczości artystycznej. Okazuje się, że poglądy Sempera, Jonesa oraz Homolacsa są w dużym stopniu zbieżne. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to consider views on the concept of the organic form in the philosophy of design and its application in ornamentation. The author refers to some design theorists; especially to theories of Karol Homolacs. Gottfried Semper, Owen Jones and Homolacs perceive controversy in the copying of natural forms in decorative art. Homolacs considers both the problems of copying natural forms in decorative art and in painting. Additionally, Homolacs created a theory of the organic form which is similar to the form in art. According to Homolacs all the forms - organic forms and forms in art - result in their shape from the action of two opposing forces: those which differentiate and those which crystallize. The conclusion is an attempt to answer the question of whether art can be inspired by natural objects and in which way this should be done. The views of Gottfried Semper, Owen Jones and Karol Homolacs are similar. pl
dc.subject.pl Karol Homolacs pl
dc.subject.pl Gottfried Semper pl
dc.subject.pl Owen Jones pl
dc.subject.pl forma organiczna pl
dc.subject.pl estetyka dekoracji pl
dc.subject.pl ornament pl
dc.subject.en Karol Homolacs pl
dc.subject.en Gottfried Semper pl
dc.subject.en Owen Jones pl
dc.subject.en organic form pl
dc.subject.en philosophy of design pl
dc.description.number 19 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska