Jagiellonian University Repository

"Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej" Bartłomieja Georgiewicza jako XVI-wieczna realizacja misji antytureckiej w Polsce

"Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej" ...

Show full item record

dc.contributor.author Goszczyńska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T09:58:14Z
dc.date.available 2018-01-04T09:58:14Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47995
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej" Bartłomieja Georgiewicza jako XVI-wieczna realizacja misji antytureckiej w Polsce pl
dc.title.alternative "The dispute with a Turk over the Christian faith" by Bartholomaeo Georgius : the 16th century realization of the anti-Turkish mission pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-28 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 26-28 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+hum+19_4_2017/58037c15-2f0d-4ee2-9dcc-2ff5695b35fb#page=7 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia XVI-wieczne turcicum, wydane w Krakowie pod tytułem Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana (1548). Jest to polskie tłumaczenie dwu połączonych łacińskich edycji pism Węgra Bartłomieja Georgiewicza, które ukazały się w Krakowie w tym samym roku. Autor drukował swoje pisma antytureckie w wielu miastach zachodniej Europy, jednak niepublikowana przed 1548 rokiem tytułowa polemika religijna z muzułmaninem nadaje polskiemu wydaniu szczególny, misyjno-pobudkowy charakter. Wraz z napominaniem kierowanym do przełożonych Kościoła, informacjami na temat realiów życia mieszkańców Imperium Osmańskiego (w tym jeńców i poddanych chrześcijańskich) oraz kulminacyjną ekshortacją wzywającą do krucjaty antytureckiej tworzy ona przemyślaną całość. Jej charakter wpisuje się w obecną w ówczesnym piśmiennictwie europejskim ideę duchowego wzmocnienia żołnierza chrześcijańskiego. pl
dc.abstract.en The article presents the 16th century turcicum, published in Cracow in 1548 under the title Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana ('The dispute with a Turk over the Christian faith and the mystery of the Holy Trinity found in the Quran'). It is a Polish translation of two combined Latin editions of the works by the Hungarian Bartholomaeo Georgius, published in Cracow in the same year. The author printed his anti-Turkish writings in many West European cities, but the eponymous religious dispute, not published until 1548, gives the Polish edition a special, missionary and hortatory meaning. It is a well thought-out whole containing a reprimand addressed to the superiors of the Church, information on the life realities of the the Ottoman Empire inhabitants (including captives and Christian subjects), and the culminating exhortation calling for an anti-Turkish crusade. Its message corresponds with the idea present in the European writings of that period which aimed at the spiritual strenghtening of the Christian soldier. pl
dc.subject.pl Bartłomiej Georgiewicz pl
dc.subject.pl Bartolomeo Georgijević pl
dc.subject.pl Bartul Đurđević pl
dc.subject.pl Rozmowa z Turczy-nem o wierze krześcijańskiej pl
dc.subject.pl Pro fide Christiana cum Turca disputationis pl
dc.subject.pl literatura antyturecka pl
dc.subject.pl turcica pl
dc.subject.pl dysputa religijna pl
dc.subject.en Bartholomaeo Georgius pl
dc.subject.en Bartolomeo Georgijević pl
dc.subject.en Bartul Đurđević pl
dc.subject.en "The Dispute with a Turk over the Christian Faith" pl
dc.subject.en "Pro fide Christiana cum Turca disputationis" pl
dc.subject.en anti-Turkish literature pl
dc.subject.en turcica pl
dc.subject.en religious dispute pl
dc.description.number 19 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska