Jagiellonian University Repository

Magi Eoa promunt munera : pokłon Magów w poezji Prudencjusza

Magi Eoa promunt munera : pokłon Magów w poezji Prudencjusza

Show full item record

dc.contributor.author Babnis, Tomasz [USOS142220] pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T09:43:16Z
dc.date.available 2018-01-04T09:43:16Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47992
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Magi Eoa promunt munera : pokłon Magów w poezji Prudencjusza pl
dc.title.alternative Magi Eoa promunt munera : Adoration of the Magi in the poetry of Prudentius pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-47 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 46-47 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+hum+19_4_2017/58037c15-2f0d-4ee2-9dcc-2ff5695b35fb#page=29 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule analizuję opisy pokłonu Magów zawarte w trzech utworach póź-noantycznego rzymskiego poety Prudencjusza: w hymnie XII ze zbioru Cathemerinon, poemacie Apotheosis oraz XXVII epigramie Dittochaeon. Autor ten, uchodzący za najwybitniejszego z chrześcijańskich poetów starożytności, łączył w swojej twórczości tradycję klasyczną z wiarą w Chrystusa. Ewangeliczna historia o Magach ze Wschodu (Mt 2, 1-12) zostaje przez Prudencjusza przedstawiona przy pomocy środków wyrazu zaczerpniętych z poezji pogańskiej, zwłaszcza Horacjańskiej. Mimo iż historycznie Magowie byli silnie związani ze światem irańskim, u Prudencjusza są przede wszystkim przedstawicielami pogańskiego Wschodu, który przybywa uczcić Chrystusa. pl
dc.abstract.en In this article I analyse the scenes of the Adoration of the Magi included in three pieces written by the late antiquity Roman Prudentius: 12th hymn of Cathemerinon, poem Apotheosis and 27th epigram of Dittochaeon. The poet, who is considered to be the greatest Christian poet of antiquity, united in his poetry classical tradition and faith in Christ. Prudentius presents the Evangelical story of the Magi of the East (Matthew 2, 1-12) using forms of expression taken from earlier (especially Horatian) poetry. Al-though historical Magi was connected with the Iranian world, in Prudentius poetry they are the representants of the East who come to worship Christ. pl
dc.subject.pl Prudencjusz pl
dc.subject.pl Magowie pl
dc.subject.pl Trzej Królowie pl
dc.subject.pl Ewangelia Mateusza pl
dc.subject.pl poezja łacińska pl
dc.subject.en Prudentius pl
dc.subject.en Magi pl
dc.subject.en Three Kings pl
dc.subject.en Gospel of Matthew pl
dc.subject.en Latin Poetry pl
dc.description.number 19 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska