Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Podrecki Paweł
Raglewski Janusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Podrecki Paweł
Raglewski Janusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Podrecki Paweł
Raglewski Janusz