Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Zasady prawne a zasady konstytucyjneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Tuleja Piotr
Bałaban, Andrzej
Mijal, Przemysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Tuleja Piotr
Bałaban, Andrzej
Mijal, Przemysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Tuleja Piotr
Bałaban, Andrzej
Mijal, Przemysław