Jagiellonian University Repository

Władza24 : dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej

pcg.skipToMenu

Władza24 : dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej

Show full item record

dc.contributor.author Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.date.accessioned 2015-04-10T10:09:10Z
dc.date.available 2015-04-10T10:09:10Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4783
dc.language pol pl
dc.title Władza24 : dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej pl
dc.title.alternative Power24 : news journalist in the realm of the mediatized politics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-65 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 64-65 pl
dc.identifier.weblink http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2015/06/e-Politikon-12-2014.pdf#page=43 pl
dc.abstract.pl Wielowymiarowe relacje pomiędzy mediami masowymi i polityką to istota zjawiska mediatyzacji polityki w liberalnych, wolnorynkowych społeczeństwach kapitalistycznych. Dziennikarze realnie oddziałują na procesy decyzyjne, społeczną i polityczną agendę oraz kształtują społeczną percepcję polityki i polityków. Jednocześnie ich własny publiczny wizerunek i społeczna percepcja profesji dziennikarskiej wpływają na wiarygodność profesji, określają warunki udziału dziennikarzy w procesach decyzyjnych oraz legitymizują ich prawo do tego udziału. Dziennikarz polityczny ma także istotną rolę w konstruowaniu i obiektywizacji społecznych reprezentacji istotnych zagadnień politycznych. Tematem tego artykułu są medialne skonwencjonalizowane praktyki reprezentacyjne dotyczące dziennikarzy politycznych oraz powstające na tym podłożu społeczne wyobrażenia o miejscu i roli dziennikarzy i ich relacjach z politykami. pl
dc.subject.pl dziennikarstwo pl
dc.subject.pl mediatyzacja pl
dc.subject.pl reprezentacje społeczne pl
dc.subject.pl telewizja pl
dc.subject.pl władza pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.eissn 2084-5294 pl
dc.title.journal e-Politikon pl
dc.title.volume Dziennikarstwo w dyskursie politycznym pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)