Jagiellonian University Repository

Komunikacja a teoria modeli relacyjnych

Komunikacja a teoria modeli relacyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Świątek, Jerzy [SAP11014907] pl
dc.date.accessioned 2017-12-22T10:56:50Z
dc.date.available 2017-12-22T10:56:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47827
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Komunikacja a teoria modeli relacyjnych pl
dc.title.alternative Communication and the relational models theory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-28 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27-28. pl
dc.identifier.weblink https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/7 pl
dc.abstract.pl Artykuł podejmuje kwestię roli modeli poznawczych czy ram doświadczeniowych w komunikacji, a szczególnie w dyskursie perswazyjnym. Jedną z takich ram są modele relacyjne opisujące uniwersalne mechanizmy podejmowania decyzji społecznych. Ponieważ modele relacyjne odnoszą się do ostatecznych kryteriów podejmowania wszelkich decyzji są one albo implicytnie przyjmowane przez uczestników aktów komunikacyjnych albo też są negocjowane. Jeżeli zaś nie są one negocjowane, a uczestnicy aktu komunikacyjnego prowadzą dyskurs w ramach różnych modeli relacyjnych to perswazja zasadniczo nie jest możliwa. pl
dc.abstract.en The article focuses on experiential frames of reference and cognitive models that serve as a basis for communication. In particular, the author points out that the so called relational models are an indispensable frame of reference in persuasive discourse. For persuasive discourse to be successful the participants must either implicitly assume a shared model or negotiate it. The negotiation, usually in the form of metacommunication, is a necessary prerequisite for positive or expected outcomes. Otherwise, if participants fail to negotiate a model, they actually talk at cross-purposes, sometimes even without realizing it. pl
dc.subject.pl perswazja pl
dc.subject.pl Teoria Modeli Relacyjnych pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl ramy doświadczeniowe pl
dc.subject.en persuasions pl
dc.subject.en Relational Models Theory pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en experiential frame pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.7592/Tertium2017.2.1.Swiatek pl
dc.identifier.eissn 2543-7844 pl
dc.title.journal Półrocznik Językoznawczy Tertium = Tertium Linguistic Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-19 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)