Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Coming out of the woods" : how partisans of the Polish anti-communist underground adapted to civilian life

"Coming out of the woods" : how partisans of the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska