Jagiellonian University Repository

Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

pcg.skipToMenu

Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

Show full item record

dc.contributor.author Malczyk, Małgorzata [SAP11011994] pl
dc.date.accessioned 2017-12-19T08:58:47Z
dc.date.available 2017-12-19T08:58:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47743
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika pl
dc.title.alternative Subjective change of prosecution on the defendant's side in the cases brought by an employee pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 303-310 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 310. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/10292/ pl
dc.abstract.en The article describes substantive amendment of the defendant's claim in cases with the employee's action. The author presents differences in bringing a third party action resulting from specificity of cases dealing with labour law, especially with the court's ex officio acitivities. pl
dc.subject.pl Kodeks postępowania cywilnego pl
dc.subject.pl pracownik pl
dc.subject.pl miana podmiotowa powództwa pl
dc.subject.en The Code of Civil Procedure pl
dc.subject.en employee pl
dc.subject.en substantive amendment of the defendant's claim pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.17.023.7410 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-14 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa