Jagiellonian University Repository

Sprawiedliwość naprawcza w Polsce : szansa na zmianę polityki rozwiązywania konfliktów

pcg.skipToMenu

Sprawiedliwość naprawcza w Polsce : szansa na zmianę polityki rozwiązywania konfliktów

Show full item record

dc.contributor.author Urbanowicz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T13:33:39Z
dc.date.available 2017-12-18T13:33:39Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47729
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sprawiedliwość naprawcza w Polsce : szansa na zmianę polityki rozwiązywania konfliktów pl
dc.title.alternative Restorative justice in Poland : the chance of a change in conflict resolution policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 168-182 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/15_Urbanowicz_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest tematyka sprawiedliwości naprawczej na gruncie polskiego prawa karnego. Przedstawiona została jej istota oraz przykładowe definicje. Dokonano charakterystyki wybranych instrumentów, do których należy zaliczyć przede wszystkim mediację, umorzenie restytucyjne oraz środki kompensacyjne, które wzmacniają pozycję ofiary czynu zabronionego, a także pozwalają sprawcy na złagodzenie skutków popełnionego przestępstwa. Dokładniej scharakteryzowano niektóre elementy mediacji i umorzenia kompensacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem naprawienia szkody oraz pojednania. Wskazano na liczne zalety koncepcji, będące szansą na zmianę kierunku polityki karania w Polsce. W zaprezentowanych rozwiązaniach konflikt zostaje przekazany w ręce podmiotów najbardziej zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, a pozytywne rezultaty procedur naprawczych są widoczne nie tylko dla pokrzywdzonego i sprawcy, ale również dla wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa. pl
dc.abstract.en The article is about a concept of restorative justice in Polish criminal law. Text describes the instruments of the restorative justice: mediation, compensatory (restitutive) discontinuation and the compensatory measures. Idea and definitions of restorative justice were taken into consideration. The attention was paid especially to compensation for damage and a reconciliation. There are a manifestation of the compensatory function of criminal law. The attention also was paid to many benefits, in particular for the victim and a perpetrator and also for the courts and the community. The restorative justice may be in Poland the chance for the change of criminal politics and will resolve some of the problems of justice. pl
dc.subject.pl sprawiedliwość naprawcza pl
dc.subject.pl proces karny pl
dc.subject.en restorative justice pl
dc.subject.en criminal trial pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa