Jagiellonian University Repository

Reguły in dubio pro reo i in dubio pro duriore w postępowaniu karnym

pcg.skipToMenu

Reguły in dubio pro reo i in dubio pro duriore w postępowaniu karnym

Show full item record

dc.contributor.author Filipczak, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T09:22:08Z
dc.date.available 2017-12-18T09:22:08Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47708
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Reguły in dubio pro reo i in dubio pro duriore w postępowaniu karnym pl
dc.title.alternative Rules in dubio pro reo and in dubio pro duriore in Polish penal procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 46-68 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/7_Filipczak_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł odnosi się do dwóch reguł prawno-procesowych in dubio pro reo i in dubio duriore. Na wstępie opisano perspektywę teoretyczną w odniesieniu do domniemania niewinności, wykorzystując przy tym pojęcia prawnicze takie jak reguła, zasada, logiczna konsekwencja norm oraz regulacje konstytucyjnoprawne. W pierwszej części, zaprezentowano i opisano dwie tezy dla in dubio pro reo: 1. i. d. p. r. dla postępowania sądowego jest regułą rozstrzygania, 2. i. d. p. r. dla postępowania przygotowawczego jest onus probandi. W drugiej części, biorąc pod uwagę konieczność zamknięcia postępowania przygotowawczego, zaproponowano in dubio pro duriore jako regułę rozstrzygania. pl
dc.abstract.en This paper is about two rules in dubio pro reo and in dubio pro duriore in penal procedure. In introduction it was described theoretical perspective with regard to presumed innocent, used then the legal concepts as a rule, a principle, a logical consequence by norms and the constitutional regulations. In the first instance, there were presented and described two theses about in dubio pro reo: 1. i. d. p. r. for court action is a decisive rule, 2. i. d. p. r. for a preparatory proceedings is onus probandi. In the second instance, it was proposed taking into consideration a necessity of a closure of preparatory proceedings, in dubio pro duriore as a decisive rule. pl
dc.subject.pl in dubio pro reo pl
dc.subject.pl in dubio duriore pl
dc.subject.en in dubio pro reo pl
dc.subject.en in dubio duriore pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa