Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Transgresyjne formy zabawy w świecie ponowoczesnymAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Paleczny Tadeusz
Kantor Ryszard
Banaszkiewicz Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Paleczny Tadeusz
Kantor Ryszard
Banaszkiewicz Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Paleczny Tadeusz
Kantor Ryszard
Banaszkiewicz Magdalena