Jagiellonian University Repository

Rules of engagement, czyli "snajperska licencja na zabijanie" w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

pcg.skipToMenu

Rules of engagement, czyli "snajperska licencja na zabijanie" w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

Show full item record

dc.contributor.author Leśniewski, Kamil [USOS161799] pl
dc.date.accessioned 2017-12-15T15:35:39Z
dc.date.available 2017-12-15T15:35:39Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47668
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rules of engagement, czyli "snajperska licencja na zabijanie" w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego pl
dc.title.alternative Rules of engagement, or "sniper license to kill" in the light of international humanitarian law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-146 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/11.+Lesniewski_3_2016.pdf/880276c7-442c-455c-9b01-ea0f5d685897 pl
dc.abstract.pl Ataki z 11 września 2011 r. zmieniły świat. Dziś jest oczywiste, że nowoczesne operacje militarne wymagają uwzględnienia wielu czynników. Praca koncentruje się na działalności oddziałów snajperskich operujących na terytorium wroga w pryzmacie norm prawa humanitarnego oraz wypracowanych na jego podstawie zasad użycia siły (ROE). Pierwszorzędnym celem zasad użycia siły było zapewnienie wskazówek dopuszczalności jej użycia, zwłaszcza w samoobronie oraz w kontekście dostarczenia narzędzia oceny proporcjonalności i konieczności. Zadaniem niniejszej pracy jest ocena skuteczności zastosowania powyższych zasad (ROE) na współczesnym polu walki pod kątem szczególnych kombatantów - snajperów operujących w terenie zurbanizowanym. Wskazane zostają praktyczne problemy wynikające z faktu nieadekwatności norm prawnych względem celów i metod działania przedmiotowej grupy żołnierzy na współczesnym polu walki. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie o przyszłość snajperów w armiach świata w wypadku dalszego wzrostu formalizmu zasad użycia siły. pl
dc.abstract.en The world have changed significantly since 9/11. Nowadays it is obvious that modern military operations require the harmonization of an array of factors. This paper focuses on sniper teams operating deep within enemy controlled territory, especially in urban terrain, through the prism of International Humanitarian Law and the rules of engagement. In the first place ROE should provide guidance on the use of force - especially in self-defence and the requirements of necessity and proportionality. The purpose of this paper is to evaluate whether the idea of ROE can be efficiently applied to modern sniper warfare tactics. The author poses the question as to the future of sniper teams in the case of a further tightening of the rules of engagement. pl
dc.subject.pl międzynarodowe prawo humanitarne pl
dc.subject.pl prawo konfliktów zbrojnych pl
dc.subject.pl użycia siły pl
dc.subject.en international humanitarian law pl
dc.subject.en the law of armed conflict pl
dc.subject.en the rules of engagement pl
dc.description.number 3 (25) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa