Jagiellonian University Repository

Twórcze pisanie : specyfika studiów podyplomowych (na przykładzie najstarszej w Polsce szkoły pisarzy - Studium Literacko-Artystycznego UJ)

pcg.skipToMenu

Twórcze pisanie : specyfika studiów podyplomowych (na przykładzie najstarszej w Polsce szkoły pisarzy - Studium Literacko-Artystycznego UJ)

Show full item record

dc.contributor.author Matuszek-Stec, Gabriela [SAP11009249] pl
dc.date.accessioned 2017-12-14T15:05:18Z
dc.date.available 2017-12-14T15:05:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0084-4446 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47649
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Twórcze pisanie : specyfika studiów podyplomowych (na przykładzie najstarszej w Polsce szkoły pisarzy - Studium Literacko-Artystycznego UJ) pl
dc.title.alternative Creative writing : the specifity of postgraduate studies (by the example of the Polish oldest writers school - Studium Literacko-Artystyczne UJ (Literary and Artistic Studies) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-155 pl
dc.description.additional Autorka podpisana na pub.: Gabriela Matuszek pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/issue/view/142/150#page=147&view=Fit pl
dc.subject.pl twórcze pisanie pl
dc.subject.pl Studium Literacko-Artystyczne UJ pl
dc.subject.en creative writing pl
dc.subject.en Literary and Artistic Studies UJ pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1 (121) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2451-0335 pl
dc.title.journal Zagadnienia Rodzajów Literackich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych