Jagiellonian University Repository

Perspektywa komercyjnego wykorzystania wizerunku polskich paraolimpijczyków

pcg.skipToMenu

Perspektywa komercyjnego wykorzystania wizerunku polskich paraolimpijczyków

Show full item record

dc.contributor.author Widomski, Marcin [USOS167170] pl
dc.contributor.editor Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.contributor.editor Perechuda, Igor [SAP14015890] pl
dc.date.accessioned 2017-12-14T14:14:52Z
dc.date.available 2017-12-14T14:14:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940368-4-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47636
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywa komercyjnego wykorzystania wizerunku polskich paraolimpijczyków pl
dc.title.alternative The perspective of the use of Polish paralympians' image pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 119-128 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 127 pl
dc.identifier.weblink http://www.turystyka.uj.edu.pl/documents/6192704/135923832/Mlodzi+o+sporcie+2017.pdf/18464116-c1ce-4c25-a926-2220cd0e9cb6 pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest próba charakterystyki wizerunku polskich paraolimpijczyków po igrzyskach paraolimpijskich w 2016 roku rozgrywanych w Rio de Janeiro na podstawie wyników anonimowej ankiety. Weryfikacji poddano znajomość igrzysk paraolimpijskich i rozpoznawalność polskich paraolimpijczyków. Przeanalizowany został stan współczesnej literatury naukowej krajowej i zagranicznej związanej przede wszystkim z zagadnieniami marketingu sportowego. Przeprowadzone badania będą stanowić podstawę do refleksji nad możliwością wykorzystania wizerunku igrzysk paraolimpijskich i ich uczestników w działaniach marketingowych. pl
dc.abstract.en The goal of this article is to attempt to characterize the image of Polish paralympians after the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro basing on the results of an anonymous survey. The questions checked the knowledge of paralympic games and the recognizability of Polish paralympians. The author also analyzed the state of modern international scientific literature focused mainly on the issues of sport marketing. The research results will serve as a basis for reflections on the possibility of paralympians' image use. pl
dc.subject.pl paraolimpiada pl
dc.subject.pl marka pl
dc.subject.pl wizerunek pl
dc.subject.pl sponsoring pl
dc.subject.pl sport pl
dc.subject.en paralympians pl
dc.subject.en brand pl
dc.subject.en image pl
dc.subject.en sponsoring pl
dc.subject.en sport pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.container Puchar dla menedżera : młodzi o sporcie 2017 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 128; liczba arkuszy wydawniczych 8,5; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa