Jagiellonian University Repository

Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji

pcg.skipToMenu

Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji

Show full item record

dc.contributor.author Sysło, Konrad pl
dc.contributor.author Dudek, Przemysław pl
dc.contributor.author Perechuda, Igor [SAP14015890] pl
dc.contributor.editor Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.contributor.editor Perechuda, Igor [SAP14015890] pl
dc.date.accessioned 2017-12-14T13:53:22Z
dc.date.available 2017-12-14T13:53:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940368-4-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47631
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji pl
dc.title.alternative Business performance of football clubs in England in comparison to broadcasting rights pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 79-96 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 95-96 pl
dc.identifier.weblink http://www.turystyka.uj.edu.pl/documents/6192704/135923832/Mlodzi+o+sporcie+2017.pdf/18464116-c1ce-4c25-a926-2220cd0e9cb6 pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy przychody z praw telewizyjnych wykazują wzajemną zależność wobec wyników sportowych oraz innych wskaźników efektywności biznesowej wybranych podmiotów. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że w przychodach ze sprzedaży praw telewizyjnych w klubach piłkarskich można znaleźć wyjaśnienie różnych sytuacji finansowych, biznesowych oraz sportowych tej branży. Autorzy dogłębnie pokazują źródła, które kształtują sytuację w lidze angielskiej oraz prezentują ewolucję funkcjonowania praw do transmisji w wybranych podmiotach badań. Analizy opierają się na danych finansowych i wynikach sportowych najważniejszych sześciu klubów z najwyższej klasy rozgrywek w Anglii. pl
dc.abstract.en The paper attempted to answer the question whether revenues of broadcasting rights show mutual dependence on sports performance and other factors of business effectiveness. A review of literature suggests that the revenue from the sale of broadcasting rights in football clubs can be explained by the financial, business or sports situations in the industry. The authors in depth analysis show the evolutionary changes in the English league and show the way of the functioning of broadcasting rights. The research is based on the financial data and sports scores of the top six clubs in England. pl
dc.subject.pl finanse przedsiębiorstw pl
dc.subject.pl EPL pl
dc.subject.pl klub piłkarski pl
dc.subject.pl prawa telewizyjne pl
dc.subject.en corporate finance pl
dc.subject.en EPL pl
dc.subject.en football club pl
dc.subject.en broadcasting rights pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Puchar dla menedżera : młodzi o sporcie 2017 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 128; liczba arkuszy wydawniczych 8,5; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa