Jagiellonian University Repository

Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści) : wybrane przykłady

pcg.skipToMenu

Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści) : wybrane przykłady

Show full item record

dc.contributor.author Pekaniec, Anna [SAP14001651] pl
dc.date.accessioned 2017-12-11T17:29:39Z
dc.date.available 2017-12-11T17:29:39Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-7275 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47497
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści) : wybrane przykłady pl
dc.title.alternative Italian journeys in Polish literature of personal document (and one novel) : chosen examples pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 269-279 pl
dc.identifier.weblink http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3729/3355 pl
dc.abstract.pl Tekst jest krótką prezentacją wybranych autobiografii (szeroko pojętych) i jednej powieści, autorstwa kobiet, w których ważniejszym z motywów jest podroż do Włoch. Traktowana rekreacyjnie, jako życiowa konieczność, chwila wytchnienia, dobrowolna, przymusowa, każdorazowo każe zastanowić się nad sposobami budowania narracji o włoskich wojażach, kieruje uwagę na strategie tożsamościowe. Włochy - widziane na ogół przez pryzmat estetycznych i kulturowych. pl
dc.abstract.en The text is a brief presentation of selected autobiographies (broadly defined) and one novel, written by women, in which important issue is a journey to Italy. Treated as recreational, as a life necessity, a moment of respite, voluntary or imposed, each time makes reader to think of ways creating narrative pictures of Italian journeys, pays attention to the strategies of narrative identity. Italy - generally seen through the aesthetic and cultural stereotypes become a place. pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl podróżowanie pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl wspomnienia pl
dc.subject.en woman pl
dc.subject.en travelling pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en memoirs pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 218 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20837275.9.1.24 pl
dc.identifier.eissn 2391-4432 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura pl
dc.title.volume Gli orizzonti dell’italianistica : tradizione, attualita e sfide di ricerca pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa