Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Stosowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Duś, Mikołaj

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Duś, Mikołaj

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Duś, Mikołaj