Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Krakowska szkoła historyczna a zagadnienie periodyzacji ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Zamorski Krzysztof
Biliński Piotr
Plichta Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Zamorski Krzysztof
Biliński Piotr
Plichta Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Zamorski Krzysztof
Biliński Piotr
Plichta Paweł