Jagiellonian University Repository

Prawne i ekonomiczne ryzyka obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym (OTC) poprzez centralnego kontrahenta (CCP)

pcg.skipToMenu

Prawne i ekonomiczne ryzyka obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym (OTC) poprzez centralnego kontrahenta (CCP)

Show full item record

dc.contributor.author Książek, Ireneusz Dawid pl
dc.date.accessioned 2017-12-11T09:11:29Z
dc.date.available 2017-12-11T09:11:29Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47429
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawne i ekonomiczne ryzyka obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym (OTC) poprzez centralnego kontrahenta (CCP) pl
dc.title.alternative Legal and economic risks of the duty of clearing over-the-counter (OTC) derivatives through the Central Counterparty (CCP) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 90-105 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135212838/6_Ksi%C4%85%C5%BCek_8_2016.pdf/5ccfc251-f582-4fd5-9a6f-fcabc3ccf53e pl
dc.abstract.pl Ostatni kryzysy finansowy skierował wzrok regulatorów na derywaty. Znakomitą ich część stanowiły dwustronne umowy na rynku OTC. Stąd próba stworzenia mechanizmów kontroli i utrzymania przejrzystości pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych, związanego z dużym ryzykiem pojedynczych transakcji jak i ryzykiem systemowym. Działania te w UE przyjęły postać rozporządzenia EMIR. Rozwiązania europejskie przejawiły się w obowiązku rozliczania pewnych klas instrumentów pochodnych na rynku OTC przez centralnego kontrahenta (CCP) oraz w konieczności ich zgłaszania do repozytoriów transakcji. Praca podejmuje omówienie ryzyk prawnych i ekonomicznych związanych ze wspomnianą regulacją i działaniem CCP. Nastąpił transfer ryzyka, które do tej pory ponosiły inne instytucje finansowe na CCP. Przykładowo ryzyko niewypłacalności kontrahentów w przypadku derywatów oraz silne powiązanie CCP z innymi podmiotami na rynku finansowym powoduje, że z natury stały się one podmiotami systemowo istotnymi. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie, czy będzie dotyczył ich problem m.in. hazardu moralnego. Omówienie ryzyk zostało dokonane poprzez analizę założeń regulatora mających na celu zapewnienie stabilności rynkom finansowym i zestawienie ich z funkcjonowaniem rynku CCP. Autor dokonał także analizy przepisów EMIR i aktów związanych z tym rozporządzeniem oraz raportów ESMA (European Securities and Markets Authority). pl
dc.abstract.en The latest financial crisis directed authorities' eyes onto derivatives. The fact that most of them are bilateral contracts on OTC market was the main reason for creating control mechanism and ensuring transparency on OTC derivatives markets which are connected with high risk - systemic and transactional. The outcome in the shape of EU legislation is EMIR - a regulation which makes mandatory the clearing of standardized OTC financial instruments through CCP - central counterparty. This paper aims to describe the legal and economic risks connected with CCPs. The importance of finding those risks cannot be overlooked. CCPs are institutions which hold systemic importance. They connect all of the financial transactions in one place. If CCP had financial problems it could possibly endanger other financial institutions. An opposite situation is also possible - a problem of an important CCP member can transfer the risk from one transaction to the entire CCP and indirectly to the other members. The risks will be described by comparing authorities' objectives to the functioning of the CCP market. Author will also analyze EMIR provisions and ESMA reports about CCPs. pl
dc.subject.pl EMIR pl
dc.subject.pl ESMA pl
dc.subject.pl ryzyko systemowe pl
dc.subject.pl hazard moralny pl
dc.subject.pl CCP pl
dc.subject.pl instrumenty finansowe pl
dc.subject.pl instrumenty pochodne pl
dc.subject.pl OTC pl
dc.subject.pl nowacja rozliczeniowa pl
dc.subject.pl izba rozliczeniowa pl
dc.subject.en EMIR pl
dc.subject.en ESMA pl
dc.subject.en systemic risk pl
dc.subject.en moral hazard pl
dc.subject.en CCP pl
dc.subject.en financial instruments pl
dc.subject.en derivatives pl
dc.subject.en OTC pl
dc.subject.en novation pl
dc.subject.en clearing house pl
dc.description.number 8 (30) pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-11 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego"; 2016-05-21; 2016-05-21; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa