Jagiellonian University Repository

Polskie "pantałyk" i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki : uwagi o pochodzeniu

pcg.skipToMenu

Polskie "pantałyk" i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki : uwagi o pochodzeniu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa