Jagiellonian University Repository

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r.

pcg.skipToMenu

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r.

Show full item record

dc.contributor.author Mikuła, Maciej [SAP11019686] pl
dc.date.accessioned 2017-12-05T08:29:50Z
dc.date.available 2017-12-05T08:29:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47207
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r. pl
dc.title.alternative Conference: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 September 2016 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 201-202 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2017/Tom-10-Zeszyt-1-2017/art/9588/ pl
dc.description.volume 10 (2017) pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 2 pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-30 pl
dc.participation Mikuła, Maciej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa