Jagiellonian University Repository

Licencje Creative Commons : recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie

Licencje Creative Commons : recepcja w prawie polskim ...

Show full item record

dc.contributor.author Mazur, Anna [USOS176343] pl
dc.date.accessioned 2017-12-01T14:42:42Z
dc.date.available 2017-12-01T14:42:42Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47063
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Licencje Creative Commons : recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie pl
dc.title.alternative Creative Commons licenses : reception in Polish law and their application pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-92 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137069082/IPP_2017_3/b22184b1-2763-4c66-97a0-676f8b0c7a24#page=83 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest refleksja nad recepcją w polskim prawie licencji Creative Commons. W artykule zostaną przedstawione podstawowe założenia tych licencji. Refleksji zostanie poddany charakter prawny licencji. Wskazane zostaną najważniejsze kwestie problematyczne związane z recepcją licencji do polskiego porządku prawnego, tj. obowiązywanie na czas nieoznaczony, czy obowiązywanie na terytorium całego świata. W szczególności zbadana zostanie kwestia sądu właściwego w przypadku sporu wynikającego z naruszenia treści licencji. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykładowe spory, które toczyły się w USA, Holandii, Izraelu, Hiszpanii i Belgii związane z naruszeniem licencji Creative Commons. Poruszona zostanie również kwestia funkcjonowania domeny publicznej i oświadczenia autora o zrzeczeniu się praw w polskim prawie. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to reflect on the reception of Creative Common's license in polish law. The basic assumption of those licenses would be present. Reflection about the legal nature od license would be a subject of the article. The most problematic issues related to the reception of the licenses to the polish legal system would be presented, such as the validity of indeterminate duration or the validity of the territory around the world. In particular, a matter of a court having jurisdiction in the event of a dispute arising out of a breach of the licenses will be examined. In addition, examples of disputes, which took place in the United States, the Netherlands, Israel, Spain and Belgium related to the violation of the Creative Commons licenses will be presented. The subject of the article would be also the issue of the functioning of the public domain and the author’s statement of waiving all of he or she Copyright and Related Rights in polish Copyright Law. pl
dc.subject.pl Creative Commons license pl
dc.subject.pl licencja pl
dc.subject.pl otwarty dostęp pl
dc.subject.pl spory sądowe pl
dc.subject.en licence pl
dc.subject.en open access pl
dc.subject.en litigation pl
dc.description.number 3 (33) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-01 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa