Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Granice sądowoadministracyjnej wykładni prawa krajowego zgodnej z treścią i celem dyrektyw Unii Europejskiej

Granice sądowoadministracyjnej wykładni prawa krajowego ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.contributor.editor Sługocki, Janusz pl
dc.date.accessioned 2015-04-09T10:26:58Z
dc.date.available 2015-04-09T10:26:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64512-08-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4704
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Granice sądowoadministracyjnej wykładni prawa krajowego zgodnej z treścią i celem dyrektyw Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Boundaries of judicial-administrative interpretation of a national law in conformity with the content and purpose of the directives of the European Union pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Presscom Sp. z o.o. pl
dc.description.physical 377-395 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne : praca zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach