Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Granice sądowoadministracyjnej wykładni prawa krajowego ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Sługocki, Janusz
Kamiński Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sługocki, Janusz
Kamiński Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sługocki, Janusz
Kamiński Marcin