Jagiellonian University Repository

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1780-2014

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ...

Show full item record

dc.contributor.author Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.editor Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.date.accessioned 2015-04-09T10:12:34Z
dc.date.available 2015-04-09T10:12:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3663-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4702
dc.language pol pl
dc.title Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1780-2014 pl
dc.title.alternative The Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 1780-2014 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical VII-XXV pl
dc.abstract.pl Historia Wydziału Prawa i Administracji UJ od reformy Kołłątajowskiej do czasów współczesnych, ukazującą zarówno zmiany systemu kształcenia studentów, jak i przekształcenia organizacyjne i kadrowe, jakim WPiA UJ podlegał na przestrzeni ostanich ponad 200 lat. pl
dc.abstract.en History od the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University between the Hogo Kołłątaj's reform of the Academy and the present day, including the organizational and personal changes in the period exceeding two hundred years. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.title.volume 1780-2012 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)