Jagiellonian University Repository

Miłosz biblijny oczami teologa

pcg.skipToMenu

Miłosz biblijny oczami teologa

Show full item record

dc.contributor.author Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.date.accessioned 2017-11-30T11:32:04Z
dc.date.available 2017-11-30T11:32:04Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46943
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Miłosz biblijny oczami teologa pl
dc.title.alternative The Biblical Miłosz seen by a theologian pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-103 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. Rozażania na marginesie: Felski Wiesław ks., Biblijne przekłady Czesława Miłosza. Studium filologiczno-egzegetyczne pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/49038/WA248_66142_P-I-2524_jarzynska-milosz.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł jest recenzją pierwszej monografii przekładów biblijnych Czesława Miłosza, autorstwa księdza Wiesława Felskiego. Książka zawiera zorientowaną teologicznie analizę wybranych wersetów z każdej z dziesięciu przełożonych przez Miłosza ksiąg, a także krótkie rozprawy na temat stosunku poety do Biblii i jego koncepcji przekładu biblijnego. Felski dokonuje tam szeregu interesujących spostrzeżeń, jego praca nie wyczerpuje jednak z pewnością możliwości owocnych badań nad tym tematem. pl
dc.abstract.en Review of: Wiesław Felski Biblijne przekłady Czesława Miłosza. Studium filologiczno-egzegetyczne (Czesław Miłosz’s Bible Translations: A Philological Exegesis), Pelplin 2008. Felski’s analysis of selected lines from each of the ten Books translated by Miłosz is informed by theological systems of thought, but his book also contains short discussions of the poet’s attitude to the Bible and his concept of biblical translation. Felski makes a series of interesting observations, but his study, the first of its kind, certainly does not exhaust the subject. pl
dc.subject.pl Wiesław Felski pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Biblia pl
dc.subject.en Wiesław Felski pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Bible pl
dc.description.number 3 (123) pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa