Jagiellonian University Repository

"Było błędem nie uwzględnić psychologii serca młodzieńczego wojownika…" : arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów

pcg.skipToMenu

"Było błędem nie uwzględnić psychologii serca młodzieńczego wojownika…" : arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów

Show full item record

dc.contributor.author Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.date.accessioned 2017-11-29T16:05:01Z
dc.date.available 2017-11-29T16:05:01Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0419-8824 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46853
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Było błędem nie uwzględnić psychologii serca młodzieńczego wojownika…" : arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów pl
dc.title.alternative "It was wrong not to respect the heart psychology of a young warrior…" : Archbishop Józef Teofil Teodorowicz's criticism of the SNC and the Legions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-130 pl
dc.identifier.weblink http://dn-ihpan.edu.pl/images/DN2017-2/08-Krol-Mazur.pdf pl
dc.abstract.pl W tekście przedstawione zostały poglądy polityczne jednego z czołowych działaczy politycznych początku XX w. - ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego - Józefa Teofila Teodorowicza. Przeanalizowano jego stosunek do rozwijającego się na ziemiach polskich ruchu irredentystycznego, a następnie jego wybór opcji politycznej w momencie wybuchu Wielkiej Wojny i stosunek do Naczelnego Komitetu Narodowego. Przedstawione zostały poglądy abp. Teodorowicza wobec najważniejszych wydarzeń rozgrywających się na ziemiach polskich do końca 1917 r. pl
dc.abstract.en The text presents political opinions of one of the leading politicians of the early twentieth century - the last Armenian Catholic archbishop - Józef Teofil Teodorowicz. His attitude towards the irredentist movement developing in the Polish lands is analysed, and then his choice of a political option at the outbreak of the Great War together with his attitude towards the Supreme National Council (SNC). Archbishop Teodorowicz's views on the most important events occurring in the Polish lands up to the end of 1917 are presented. pl
dc.subject.pl abp Józef T. Teodorowicz pl
dc.subject.pl I wojna światowa pl
dc.subject.pl Naczelny Komitet Narodowy (NKN) pl
dc.subject.pl Legiony Polskie pl
dc.subject.pl myśl polityczna pl
dc.subject.en Archbishop Josef Teodorowicz pl
dc.subject.en World War I pl
dc.subject.en Supreme National Committee pl
dc.subject.en Polish Legions pl
dc.subject.en political though pl
dc.description.volume 49 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.12775/DN.2017.2.08 pl
dc.identifier.eissn 2451-1323 pl
dc.title.journal Dzieje Najnowsze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa