Jagiellonian University Repository

Bukowina jako ojczyzna prywatna polskich Ormian

pcg.skipToMenu

Bukowina jako ojczyzna prywatna polskich Ormian

Show full item record

dc.contributor.author Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.contributor.editor Kastory, Agnieszka [SAP11013825] pl
dc.contributor.editor Walczak, Henryk pl
dc.date.accessioned 2017-11-29T15:11:11Z
dc.date.available 2017-11-29T15:11:11Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-810-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46850
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bukowina jako ojczyzna prywatna polskich Ormian pl
dc.title.alternative Bukowina as a private homeland of Polish Armenians pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 265-287 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 284-287 pl
dc.subject.en Armenians pl
dc.subject.en Polish Armenians pl
dc.subject.en Bukovina pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en private homeland pl
dc.subject.en regional homeland pl
dc.subject.en ethnic identity pl
dc.subject.en ethnical narratives pl
dc.description.series Societas - Księgarnia Akademicka; 98 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku : studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka = Polonia şi România în Europa Centralâ în secolele XX şi XXI : studii, materiale şi eseuri dedicate in memoriam prof. univ. dr. Wojciech Rojek pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl
dc.sourceinfo liczba autorów 24; liczba stron 356; liczba arkuszy wydawniczych 22,25; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa