Jagiellonian University Repository

"Rzymskie prawo zobowiązań" : pisma zebrane jak podręcznik

"Rzymskie prawo zobowiązań" : pisma zebrane jak podręcznik

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa