Jagiellonian University Repository

Związki retoryki i muzyki : kantata "Christ lag in Todesbanden" Jana Sebastiana Bacha

pcg.skipToMenu

Związki retoryki i muzyki : kantata "Christ lag in Todesbanden" Jana Sebastiana Bacha

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0