Jagiellonian University Repository

Medical machiavellianism - the dark side of advertisements : "mexican aspirin" in Poland - pyralginum (metamizolum natricum 500mg - OTC)

pcg.skipToMenu

Medical machiavellianism - the dark side of advertisements : "mexican aspirin" in Poland - pyralginum (metamizolum natricum 500mg - OTC)

Show full item record

dc.contributor.author Świeca, Leszek [USOS206897] pl
dc.contributor.author Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.date.accessioned 2017-11-29T12:47:54Z
dc.date.available 2017-11-29T12:47:54Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1899-3524 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46805
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Medical machiavellianism - the dark side of advertisements : "mexican aspirin" in Poland - pyralginum (metamizolum natricum 500mg - OTC) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 345-355 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 354-355 pl
dc.identifier.weblink http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86__3_.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule prezentujemy wybraną analizę fragmentu reklamy leku Pyralgina (Metamizolum natricum - dostępnego bez recepty lekarskiej), która jest adresowana do publicznej wiadomości. Wskazujemy elementy nierzetelnej informacji medycznej, która może stanowić zagrożenie dla pacjenta. Reklama Pyralginy naszym zdaniem, budzi wątpliwości i nie chodzi przy tym tylko o to, że czyni wrażenie, jakoby lek obecny na rynku od 1920 roku był czymś nowoczesnym, ale że reklama jednoznacznie sugeruje, iż lek Pyralgina jest "niezastąpionym sprzętem przeciwbólowym" - ale czy na pewno? Czy możemy uznać, że reklama tego leku nie wprowadza w błąd i prezentuje produkt leczniczy obiektywnie oraz informuje o jego racjonalnym stosowaniu (Art. 53. polskiego prawa farmaceutycznego). Wydaje się, że nie, ponieważ producent na swojej stronie internetowej oraz ulotce leku zamieszcza całkowicie różniący się od reklamowych zapewnień opis wskazania dot. użycia leku, tj. lek Pyralgina wskazany jest w leczeniu: bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Nic również nie wspomina o możliwych skutkach ubocznych (zapis w ulotce leku) takich jak niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem. Oczywiście wszystkie nieprawdziwe czy prawdziwe sugestie dotyczące leku wprowadzone są za pomocą presupozycji i implikatur, najczęściej tylko budząc skojarzenia na pewno nigdzie nie wypowiada ich się z pełna asercją, ani na tyle jednoznacznie, by w naszym odczuciu ktoś potem mógł w sensie prawnym udowodnić twórcom spotu kłamliwość i chęć wprowadzania widzów w błąd. pl
dc.abstract.en The article presents a selected analysis of a Pyralgina (Metamizolum natricum - a medicine available without a prescription) advertisement which is addressed at the general public. We indicate elements of dishonest medical information which may pose a threat for the patient. In our opinion, the advertisement for the drug raises doubts, not only those concerning the information claiming that the medicine available on the market since 1920 is something new, but also because the advertisement clearly suggests that Pyralgina is "an irreplaceable painkiller" - but is it really? Can we state that the advertisement for this drug is not misleading and presents the medical product in an objective manner informing about its rational use (Article 53 of the Polish Pharmaceutical Law)? It seems not because the manufacturer includes completely different information concerning the drug on its website and leaflet than that included in the advertisement, such as for example: the drug Pyralgina is recommended in treating: various and highly intense pains and fever, when other drugs are not recommended or inefficient. Nothing is also said about the possible side effects (an entry in the drug’s leaflet) such as hemolytic anemia, aplastic anemia, bone marrow damages sometimes leading to death. Of course, all true or untrue suggestions concerning the medicine are introduced via presuppositions and implicatures, most often only raising associations, but in our opinion no one clearly states these with complete assertion or so unequivocally that someone might later prove that the creators of the commercial lied or tried to mislead the viewers. pl
dc.subject.pl manipulacja informacją medyczną pl
dc.subject.pl makiawelizm medyczny pl
dc.subject.pl Pyralgina pl
dc.subject.pl metamizolum natricum pl
dc.subject.pl metamizole pl
dc.subject.pl dipyrone pl
dc.subject.pl Meksykańska Aspiryna pl
dc.subject.en medical information manipulation pl
dc.subject.en medical machiavellianism pl
dc.subject.en Pyralgina pl
dc.subject.en metamizolum natricum pl
dc.subject.en metamizole pl
dc.subject.en dipyrone pl
dc.subject.en Mexican Aspirin pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 3 (36) pl
dc.title.journal Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych