Jagiellonian University Repository

Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorczości w regionie

Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorczości w regionie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska