Jagiellonian University Repository

"Gość czy obcy?" od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych : problemy ekwiwalencji

pcg.skipToMenu

"Gość czy obcy?" od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych : problemy ekwiwalencji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa