Jagiellonian University Repository

Skład sądu wydającego wyrok łączny w pierwszej instancji

Skład sądu wydającego wyrok łączny w pierwszej instancji

Show full item record

dc.contributor.author Kowalski, Karol pl
dc.date.accessioned 2017-11-27T16:31:06Z
dc.date.available 2017-11-27T16:31:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46737
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Skład sądu wydającego wyrok łączny w pierwszej instancji pl
dc.title.alternative Composition of the court decreeing concurrent sentence in the first instance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 64-77 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=64 pl
dc.abstract.pl Zagadnienie składu sądu, w jakim w pierwszej instancji powinien zostać wydany wyrok łączny, od lat jest źródłem sporu i zdecydowanych rozbieżności między orzecznictwem i doktryną procesu karnego. Formuła "odpowiedniego" stosowania przepisów określona w art. 574 k.p.k. nie daje jasnej odpowiedzi, czy należy stosować art. 28 § 2 (jeden sędzia i dwóch ławników) i art. 28 § 4 (dwóch sędziów i trzech ławników) w sytuacji, gdy choć jedna z jednostkowych kar podlegających łączeniu została orzeczona za zbrodnie, albo gdy choć jedna z kar została orzeczona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności, bądź też gdy łączeniu podlegają dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności. Brak przepisu jednoznacznie rozstrzygającego wątpliwości implikuje konieczność podjęcia analizy na płaszczyźnie funkcjonalnej i systemowej. Pierwsza część poświęcona jest charakterystyce postępowania w sprawie wyroku łącznego. W drugiej zaprezentowano rozważania dotyczące celu istnienia określonych w art. 28 tzw. składów rozszerzonych. pl
dc.abstract.en Issue in which composition Court decree concurrent sentences for long time is discussed in jurisdiction and in penal law discipline. Interpretation of article 574 penal procedure doesn't explain what kind of court composition is proper to hold concurrent sentences in case: when one of the punishment being aggregate is hold for felony, or hold for crime threat life imprisonment, or hold two or more 25 years imprisonment punishment being aggregate. Two kind of court composition are considerable- one judge and two lay judges, or two judges and three lay judges. Lack of article cause consider in interpretation warding, systematic and ratio legis. In the first part author deliberates general characteristic of concurrent sentence. The second part presents reasons why two judges and three lay judges are proper solution. pl
dc.subject.pl prawo karne pl
dc.subject.pl wyrok łączny pl
dc.subject.pl kara łączna pl
dc.subject.pl skład sądu pl
dc.subject.en penal law pl
dc.subject.en concurrent sentence pl
dc.subject.en combined punishment pl
dc.subject.en composition of court pl
dc.description.number 5 (35) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa