Jagiellonian University Repository

Imperatywny wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego

pcg.skipToMenu

Imperatywny wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego

Show full item record

dc.contributor.author Kluza, Jan [USOS159955] pl
dc.date.accessioned 2017-11-27T16:25:08Z
dc.date.available 2017-11-27T16:25:08Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46736
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Imperatywny wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego pl
dc.title.alternative Imperative request of the prosecutor to forward the case to supplement the evidence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-63 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=51 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia omówienie najnowszych zmian dokonanych w kodeksie postępowania karnego oraz dalszych kolejnych, których głównym punktem było wprowadzenie do procesu karnego czasowego rozwiązania prawnego umożliwiającego prokuratorowi wymuszenie na sądzie zwrócenia sprawy do stadium postępowania przygotowawczego. Poruszona zostaje charakterystyka wniosku prokuratora w obecnym i projektowanym stanie prawnym oraz wątpliwości co do racjonalności jego stosowania. pl
dc.abstract.en Article presents a discussion of recent changes in the Code of Criminal Procedure and the further next, which the main point was to introduce into the criminal process temporary legal solution, which gave prosecutor possibility to force the court to return the case to the preliminary inquiry stage. The article presents the characteristics of the prosecutor's request for the current and projected state of the law as well as doubts about the rationality of its use. pl
dc.subject.pl uzupełnienie materiału dowodowego pl
dc.subject.pl wniosek prokuratora pl
dc.subject.pl niezawisłość sędziowska pl
dc.subject.pl postępowanie sądowe pl
dc.subject.pl proces karny pl
dc.subject.en supplementary evidence pl
dc.subject.en prosecutor's request pl
dc.subject.en judges' independence pl
dc.subject.en criminal trial pl
dc.subject.en court proceedings pl
dc.description.number 5 (35) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa