Jagiellonian University Repository

Pierwsze powojenne nazwy miejscowości dawnego powiatu lubańskiego

Pierwsze powojenne nazwy miejscowości dawnego powiatu ...

Show full item record

dc.contributor.author Fokt, Krzysztof [SAP14006452] pl
dc.date.accessioned 2015-04-09T06:03:49Z
dc.date.available 2015-04-09T06:03:49Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 1642-5529 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4658
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pierwsze powojenne nazwy miejscowości dawnego powiatu lubańskiego pl
dc.title.alternative The first post-war place names of the former Lubań county pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-34 pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje zestawienie pierwszych powojennych nazw miejscowych, nadanych miejscowościom przez polskich osadników po 1945 na terenie pow. lubańskiego w granicach sprzed 17 marca 1947 r. (wraz z nazwami komisyjnie ustalonymi w latach 1947-1948 oraz dawnymi niemieckimi), będące efektem kwerendy archiwalnej autora. pl
dc.subject.pl powiat lubański pl
dc.subject.pl toponomastyka pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl osadnictwo polskie po 1945 r. pl
dc.description.volume 5 pl
dc.title.journal Szkice Górnołużyckie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Dziekanat pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 144; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska